• Home
  • /
  • Protokół zmiany umowy/statutu spółki

Protokół zmiany umowy/statutu spółki

  1. nr KRS-u, tekst jednolity umowy/statutu spółki, tekst proponowanych zmian,
  2. dane jednego wspólnika/akcjonariusza z dowodu osobistego lub paszportu, który będzie przewodniczącym zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć może ulec zmianie w zależności od stanu prawnego.

Notariusze Piaseczno

Back to Top