Menu Zamknij

Poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu to jedyna z typowych czynności notarialnych. Osoba zainteresowana potwierdza przed notariuszem, że sporządzony na dokumencie własnoręczny podpis był złożony przez nią. Jeżeli na dokumencie nie znajduje się jeszcze takowy podpis, można go złożyć w obecności notariusza. Skutkuje to zaopatrzeniem dokumentu w specjalną klauzulę poświadczeniową, która potwierdza własnoręczność sporządzonego podpisu oraz potwierdza istnienie dokumentu w chwili jego podpisania. Z momentem jej nadania podpis zyskuje charakter urzędowy, jednakże sama treść dokumentu zachowuje swój prywatny charakter. Poświadczenie takie najczęściej wymagane jest przy pełnomocnictwach do różnego rodzaju czynności prawnych, umowach sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dokumentach prywatnych zawierających oświadczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.

FaQ

1) Jakie dokumenty są wymagane?
Do dokonania czynności poświadczenia podpisu niezbędne są:

• dokument, pod którym ma zostać złożony podpis
• ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
2) Kiedy jest wymagane poświadczenie podpisu przez notariusza?
Poświadczenie podpisu przez notariusza obejmować może wiele umów i oświadczeń, ale najbardziej popularnymi są:

• Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
• Udzielenie pełnomocnictwa do czynności prawnych
• Zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa
3) Czy trzeba stawić się u notariusza osobiście?
Tak, aby dokonać poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem, musisz stawić się w Kancelarii Notarialnej osobiście.
4) Jaki jest termin realizacji?
Poświadczenie podpisu uzyskasz w czasie krótkiej wizyty u notariusza.
5) Czy istnieje możliwość poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem sporządzonym w języku obcym?
Tak, notariusz może poświadczyć własnoręczność podpisu również pod dokumentem sporządzonym w języku obcym.