Menu Zamknij

Poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu to jedyna z typowych czynności notarialnych. Osoba zainteresowana potwierdza przed notariuszem, że sporządzony na dokumencie własnoręczny podpis był złożony przez nią. Jeżeli na dokumencie nie znajduje się jeszcze takowy podpis, można go złożyć w obecności notariusza. Skutkuje to zaopatrzeniem dokumentu w specjalną klauzulę poświadczeniową, która potwierdza własnoręczność sporządzonego podpisu oraz potwierdza istnienie dokumentu w chwili jego podpisania. Z momentem jej nadania podpis zyskuje charakter urzędowy, jednakże sama treść dokumentu zachowuje swój prywatny charakter. Poświadczenie takie najczęściej wymagane jest przy pełnomocnictwach do różnego rodzaju czynności prawnych, umowach sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dokumentach prywatnych zawierających oświadczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.