• Home
  • /
  • Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia

  1. odpis skrócony aktu zgonu zmarłego,
  2. numer PESEL zmarłego,
  3. wszystkie testamenty zmarłego, jeżeli były sporządzone,
  4. akt małżeństwa zmarłego, w przypadku gdy pozostawał w związku małżeńskim w dacie śmierci,
  5. akty urodzenia dzieci zmarłego, a w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, które zmieniły nazwiska ich akty małżeństwa,
  6. oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, jeżeli były składane,
  7. dane z dowodów osobistych lub paszportów spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania).

 Piaseczno Notariusze

Back to Top