• Home
  • /
  • Poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.

Poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.

  1. umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji np. dzierżawy, najmu, pożyczki,
  2. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu osób poddających się egzekucji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),

Piaseczno Notariusze

Back to Top