Menu Zamknij

Informacje o notariuszu

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet – w latach 2010-2012 odbył aplikację notarialną zakończoną zdanym w 2012 r. z wynikiem pozytywnym państwowym egzaminem notarialnym. W 2013 r. pracował jako asesor notarialny. Powołany na notariusza w lutym 2014 r. W październiku 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego prawa. Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Prowadzi zajęcia na kursach przygotowujących do końcowego egzaminu notarialnego, szkolenia dla notariuszy, zajęcia dla aplikantów w Izbach Notarialnych: Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Poznańskiej. Prowadził wykłady zlecone dla studentów prawa i administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Notariusz Wojciech Gonet jest autorem ponad 125 publikacji naukowych w tym 5 monografii, 6 komentarzy, 2 książek m.in.: Prawo pierwokupu nieruchomości (WoltersKluwer 2017 r.), Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami (WoltersKluwer 2019 r.), Komentarz do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (LexisNexis 2012 r.), Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego (WoltersKluwer 2011 r.), współautorem 4 książek w tym Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej (WoltersKluwer 2019 r.) Prawo podatkowe. Kazusy z rozwiązaniami (WoltersKluwer 2015 r.), redaktorem i współautorem Prawa o notariacie. Komentarz. Wzory aktów notarialnych i poświadczeń (WoltersKluwer 2022 r.), współautorem Komentarza do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (WoltersKluwer 2020 r.) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach takich jak: „Gdańskie Studia Prawnicze”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”, „Rejent”, „Przegląd Sądowy”, „Finanse Komunalne”, „Samorząd Terytorialny”, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, „Acta Iuris Stetinensis”, „Journal of Management and Financial Sciences”, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, „Acta Iuridica Resoviensia”. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych podczas których wygłosił referaty.